ท่องเที่ยวด้วย Wi-Fi แหล่งท่องเที่ยวที่ใช้ Wi-Fi ได้

Hokkaido(北海道)【Green】
Tohoku(東北)【Purple】
Akita, Aomori, Fukushima, Iwate, Miyagi, Yamagatra
Tokyo suburbs(関東・甲信越)【Pink】
Chiba, Gunma, Ibaraki, Kanagawa, Nagano, Niigta,
Saitama, Tochigi, Yamanashi
Central Tokyo(東京)【Red】

●สำหรับรายละเอียด กรุณาดูเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน

*เว็บไซต์ปลายทางอาจไม่รองรับการแสดงผลหลายภาษา